Advies

Bij nieuwbouw of bij grootschalige aanpassing van een bestaande woning (“renovatie”), is er vaak behoefte aan een onafhankelijke adviseur die over de schouder van de aannemer of architect meedenkt vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

Ons advies is bedoeld voor woningeigenaren die een adviseur zoeken als lid van het bouwteam of als second opinion op de achtergrond. Zo kan Woondokter haar kennis en ervaring van duurzame oplossingen inzetten.

Prijs

Advies

€95 per uur