Warmteverliesberekening

Warmteverlies
berekening

Om het juiste vermogen te kunnen bepalen van bijvoorbeeld een warmtepomp, is het belangrijk om te weten hoeveel warmte er precies uit uw woning verloren gaat. Dit doen we met een warmteverliesberekening ook wel transmissieberekening genoemd.

Woondokter kan zo’n warmteverliesberekening voor u uitvoeren.

Voor het uitvoeren van een warmteverliesberekening, dient u de volgende informatie bij ons aan te leveren.

  • De bouwkundige tekeningen van de woning (plattegronden, aanzichten en doorsneden)
  • De Rc-waarden van: het dak, de gevels en de begane grond vloer
  • De U-waarden of het type glas van de ramen
  • Het materiaal van de kozijnen (hout, metaal of kunststof)
  • Het type warmteafgifte per ruimte (vloerverwarming, radiatoren, geen)
  • Wel of geen WTW ventilatie

De doorlooptijd voor het maken van een warmteverliesberekening is ongeveerd twee weken.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Prijs

Warmteverliesberekening

€450