The municipality of Utrecht increases subsidy on Woondokter advice

Woondokter is door de gemeente Utrecht geselecteerd als adviseur voor het verduurzamen van woningen. Met ingang van 28 juni 2021 is het subsidie bedrag van € 220,- voor het WoningPlan verhoogd naar € 250,-. De subsidie voor het WoningPlan+ is verhoogd van € 220,- naar € 450,- (combinatie van een Energieadvies aan Huis en een TrajectBegeleiding Duurzaam Meerjarenplan). Indien u tenminste 1 maatregel uit ons adviesrapport uitvoert, kunt u voor de subsidie van de gemeente Utrecht in aanmerking komen. Lees alle informatie over de subsidie en de voorwaarden op de website van de gemeente Utrecht.

Independent advice

The gemeente Utrecht werkt samen met 4 onafhankelijke energieadviseurs die advies geven over je huis isoleren, verwarmen en het opwekken van energie met bijvoorbeeld zonnepanelen. Onafhankelijk wil zeggen dat wij als adviseur geen energiebesparende maatregelen verkopen. Ons advies voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen om subsidie te krijgen.

Goed voorbereid aan de slag

Woondokter kijkt naar de kenmerken van jouw huis, je huishouden en verneemt graag je woon wensen. Na onze afspraak bij je thuis, krijg je een adviesrapport over de energiebesparende maatregelen en kosten die bij jouw huis passen, dit heet het WoningPlan. Bij dit plan hoort ook een stappenplan om maatregelen in de beste volgorde uit te voeren. De uitgebreide versie van het WoningPlan, is het WoningPlan+. Dit is een uitbreiding van het WoningPlan met de volgende onderwerpen:

  • begroting van eenmalige investeringen
  • verwachte verlaging van de maandelijkse energiekosten
  • beschikbare subsidies voor de te nemen maatregelen
  • financieringsmogelijkheden

Wat je doet, bepaal je natuurlijk altijd zelf.

Verder lezen?

Wil je meer informatie over het WoningPlan, klik dan here.
Wil je meer informatie over het WoningPlan+, klik dan here.
Wil je meer informatie over de subsidie van de gemeente Utrecht, klik dan here.

You might also find these articles interesting...

Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onder-handelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is
Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?
Of u nu een lagere energierekening wil, of het comfort in huis wil verbeteren. Hoe pakt u het verduurzamen van uw woning aan?
Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onder-handelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is
Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?
Of u nu een lagere energierekening wil, of het comfort in huis wil verbeteren. Hoe pakt u het verduurzamen van uw woning aan?
Harry woont in een vrijstaande woning in Almere. Tijdens het reguliere onderhoud van de CV-installatie bleek er een minuscuul gaatje te zitten in de warmtewisselaar van de CV-ketel.
Heel Nederland

Operates throughout The Netherlands

Independent advisors

Personal advice by our experts

Our customers
rate us a

9.1

Woondokter advies

A personalised advice at your kitchen table?
We'd love to make time for you!