Municipalities

Woondokter levert adviesdiensten aan gemeentes voor het verduurzamen van woningen

Gemeentes zien zich geconfronteerd met forse uitdagingen, ook op het gebied van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Zij dienen plannen te ontwikkelen voor een gasloze toekomst, naast andere opgaves zoals het verwijderen van asbest. Als het gaat om woningbouw heeft Woondokter de kennis, ervaring en vaardigheden om bewoners ondersteuning te bieden.

Gemeentes ontwikkelen plannen voor de transitie van bestaande woningen naar een gasloze toekomst. Geen eenvoudige opgave, alleen al het maken van de plannen bestrijkt vele jaren.  Sommige bewoners kunnen of willen niet wachten. Zij willen nu al verduurzamen maar vragen zich af hoe dan?. Gemeentes begrijpen de urgentie en schakelen de adviseurs van Woondokter in voor het bemannen van een Inloopspreekuur. Bewoners kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een adviesgesprek.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.”

Martin Wisselink, gemeente Utrecht

Asbestsanering en woningverduurzaming in één klap

 

Nog steeds zijn er woningen of schuren waar asbest is verwerkt in daken of gevels. Omdat ook asbest niet het eeuwige leven heeft, is er op een gegeven moment een dringende noodzaak om het te verwijderen en te vervangen door een  duurzaam alternatief. Voor veel woningeigenaren ingewikkeld. Wat zijn de mogelijkheden? Doe je dat zelf of laat je het aan een bedrijf over? En hoe betaal je deze ingreep? Woondokter helpt met procesbegeleiding: bewoners krijgen advies over technische mogelijkheden, marktpartijen, offerteaanvraag en -vergelijking en financieringsmogelijkheden. Tegelijkertijd adviseren we over de mogelijkheden van isolatie en zonnepanelen.

Energy label provided by Woondokter

To prepare an energy label, an energy performance consultant will visit your home for a recording. The house will be inspected for, for example, the presence of roof, floor and wall insulation, the heating system and glazing. You will also be asked for a number of documents. The recording takes about 1 hour. The findings are processed according to a certain methodology (NTA 8800) and recorded in the energy label.

The cost of the new energy label depends on the content (m3) of your property. You will find a table of costs on the right of this page.

Would you like more information on the energy label or to make an appointment? Then please fill in here your information. You can also use a call back request.

Gesubsidieerd advies

Gemeentes kunnen bewoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning met een subsidieregeling. In zo’n regeling krijgen bewoners een deel van de kosten van een WoningPlan, MaatwerkAdvies of TrajectBegeleiding vergoed. De subsidie wordt uitbetaald ná uitvoering van duurzame maatregelen. Met deze stok achter de deur wordt bewerkstelligd dat bewoners daadwerkelijk in actie komen na het krijgen van advies. In samenwerking met de gemeentes Utrecht, IJsselstein en Woerden hebben we zo al voor meer dan 700 woningen duurzame maatregelen geadviseerd.

 

Price

House with a volume of up to 500m³€ 349
Surcharge large house (for 100m³ over 500m³)€ 25
Surcharge for Wadden Islands€ 150

Energy label application

"*" indicates required fields

Step 1 of 3

Our advantages

Nationwide coverage

The energy label is issued by our expert, experienced (15+ years of experience) partner

No hidden additional costs

We have no restrictions or exclusions

Approved by NHG and the Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Home Ownership Guarantee Fund Foundation)

Heel Nederland

Operates throughout The Netherlands

Independent advisors

Personal advice by our experts

Our customers
rate us a

9.1

Woondokter advies

A personalised advice at your kitchen table?
We'd love to make time for you!