nieuws over zonnepanelen

Zijn zonnepanelen de ultieme oplossing?

Zonnepanelen, ze zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse straatbeeld. Naar schatting liggen eind 2023 op zo’n zes miljoen huizen zonnepanelen op het dak. De investeringen in zonnepanelen groeien nog steeds en de kostprijs daalt. De hoge energieprijzen en de bewustwording van het terugdringen van de CO2 uitstoot stuwen de vraag naar zonnepanelen op. Maar er worden ook steeds meer scherpe kantjes zichtbaar. Hoe is het gesteld met het rendement, wat zijn de gevolgen van installatie door malafide installateurs en hoe zitten de overheid en energieleveranciers in de ontwikkelingen? Als onafhankelijke adviesorganisatie nemen wij u graag mee in de overwegingen bij het aanschaffen van zonnepanelen.

Zonnepanelen, wat is het spanningsveld.

De toename van het gebruik van zonne-energie is op zich een positieve ontwikkeling. Maar de grote vraag naar zonnepanelen heeft ook een keerzijde. Zo zijn er in toenemende mate woningbranden te wijten aan verkeerd geïnstalleerde zonnepanelen. Uit onderzoek van TNO komt naar voren dat dit voornamelijk te maken heeft met het onvakkundige installeren door malafide installateurs. Dit nog afgezien van de ongelukken door onveilig werken.

Verder is het de vraag of de piekbelastingen van het stroomnetwerk en de voorgenomen afbouw van de regeling voor saldering het rendement onder druk gaan zetten.

De aanpassingen van de infrastructuur van het stroomnetwerk, om piekbelastingen op te vangen gaan zeker nog de nodige jaren duren. Ondertussen gaat energieleverancier Vandebron hun klanten met zonnepanelen meer laten betalen. Terugleveren is voor de klant voordelig, maar kost het de energieleverancier geld. Deze moet de teruggeleverde energie namelijk verkopen, vaak tegen een lagere prijs dan de energie is ingekocht. Als er heel veel energie teruggeleverd wordt, draait de leverancier verlies. Vandebron gaat als eerste de klanten met zonnepanelen hiervoor belasten. Het is nog niet bekend of andere energieleveranciers dit voorbeeld gaan volgen.

Woondokter juicht zonnepanelen toe, zeker op basis van een goed plan.

Toch zijn zonnepanelen nog steeds rendabel. U streept opgewekte energie weg tegen gebruikte energie. Dat betekent dat u nog steeds minder betaalt, ook met de verhoging. Eigenlijk stijgen de kosten niet, maar daalt je energierekening minder hard.

Frank Benthem is mede-oprichter van Woondokter en is een van de duurzaamheidsadviseurs. Frank juicht de ontwikkelingen toe als het gaat over het gebruik van zonnepanelen. “Eigenlijk moet iedereen zijn eigen energiemanager zijn: de wasmachine draaien en de auto opladen als de zon schijnt. Daarom zijn zonnepanelen een goede investering als u op de juiste manier rekening houdt zaken als saldering, aantal zonnepanelen en de oriëntatie. Maar realiseert u zich wel dat zonnepanelen onderdeel zijn van de elektrotechnische installatie in uw huis. Laat u zich daarom goed voorlichten als het gaat over effectief verduurzamen en energiekosten besparen.”

Wat mag men verwachten van zonnepanelen?

De vraag is wat huizenbezitters motiveert om zonnepanelen te laten installeren. Wil men effectief verduurzamen en de energiekosten verlagen? Of kiest men simpelweg voor de weg van de minste weerstand door mee te gaan in een soort verduurzamingstrend. Frank Benthem: “De kosten van het aardgas vormen meestal het leeuwendeel van de energiekosten. Wij adviseren in eerste instantie daarop te besparen. De resterende warmtevraag kan duurzaam worden ingevuld met een warmtepomp. Het gasverbruik vervalt dan, maar komen er extra kosten stroomverbruik voor in de plaats. Eventueel komt er nog het verbruik van een elektrische auto en inductie koken bij. Effectieve verduurzaming en energiebesparing is een samenspel tussen een tal van maatregelen. Helaas bestaan er geen standaardoplossingen omdat elke woning qua bouw en ligging uniek is. Kies daarom altijd voor een totaalaanpak op basis van een deskundig advies.”

Woning verduurzamen? De eerste besparing begint bij een goed plan.

Een woning effectief verduurzamen vraagt doorgaans om meerdere maatregelen en zijn voor elke woning anders. Zonnepanelen kan een van de maatregelen zijn, maar zijn niet altijd de ultieme oplossing. Woondokter heeft als onafhankelijke organisatie in de afgelopen jaren meer dan 500 woonconsumenten geadviseerd over en begeleid bij de verduurzaming van hun woning. Het WoningPlan and WoningPlan+ vormde daarbij de basis. Frank Benthem: “In ons advies nemen wij altijd de optie van zonnepanelen mee. Maar effectief verduurzamen en de uitgaven op energiekosten terugdringen gaan verder. Daarom werken wij volgens een plan waarbij wij persoonlijk in 6 stappen een gedetailleerde opname maken van de woning. De uitkomst leggen wij schriftelijk vast in het door ons ontwikkelde WoningPlan. We beschrijven in begrijpelijke taal hoe we tot het advies zijn gekomen en geven inzicht in de te investeren kosten.

In het geval men ook een advies wil over het verhogen van het leefcomfort, kan men kiezen voor het WoningPlan+. Wij nemen dan ook aspecten als condensvorming, schimmelvorming, ventilatie, luchtkwaliteit en omgevingsgeluid mee in ons advies.”

Verduurzamen voor nu en in de toekomst.

Het vooraf bepalen wat de beste manier van verduurzamen heeft niet alleen als voordeel dat er een objectief totaalplan ligt, wat volledig is toegesneden op de betreffende woning. Frank Benthem: “De ervaring heeft geleerd dat we ook moeten inspelen op ontwikkelingen als saldering en de kwaliteit van het installatiewerk. Ons WoningPlan of WoningPlan+ is een stevige basis, maar ook voor de uitvoering kan men op ons rekenen door gebruik te maken van TrajectBegeleiding (Trajectory Guidance).”

Een aantal gemeenten en de overheid subsidiëren het verduurzamen van woningen. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

 

You might also find these articles interesting...

Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onder-handelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is
Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?
Of u nu een lagere energierekening wil, of het comfort in huis wil verbeteren. Hoe pakt u het verduurzamen van uw woning aan?
Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onder-handelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is
Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?
Of u nu een lagere energierekening wil, of het comfort in huis wil verbeteren. Hoe pakt u het verduurzamen van uw woning aan?
Harry woont in een vrijstaande woning in Almere. Tijdens het reguliere onderhoud van de CV-installatie bleek er een minuscuul gaatje te zitten in de warmtewisselaar van de CV-ketel.
Heel Nederland

Operates throughout The Netherlands

Independent advisors

Personal advice by our experts

Our customers
rate us a

9.1

Woondokter advies

A personalised advice at your kitchen table?
We'd love to make time for you!