Frank is helder in de communicatie en geeft op een prettige manier advies. De uitkomsten kunnen nog worden verbeterd. Zo kan het helpen om bij de woningopname vanuit de Woondokter de doelen te benoemen i.p.v. een open vraag te stellen wat de doelen zijn, om te pijlen of de relatie deze doelen na wenst te streven. Ik was mij zelf niet bewust van alle mogelijke doelen en las deze achteraf pas.

Ook is het deel ‘koelen’ niet opgenomen in de rapportage, omdat we nog geen zomer in het huis hebben meegemaakt en ik aangaf er hierdoor nog geen ervaring mee te hebben. Een advies zou echter altijd welkom zijn, maar dat is nu niet opgenomen in het rapport.

Verder een prima en alomvattend rapport, waarbij Frank aan het einde van het gesprek ook nog de controle vraag stelde of het nuttig was. Ja, dat was het zeker. Woondokter en Frank, dank voor het contact.