Wiki

BENG

Bijna Energie-Neutraal Gebouw. Eisen die gesteld worden aan de energie-prestatie van gebouwen. Voor woningen gelden de BENG-eisen vanaf 1 juli 2020. Tot die tijd gold de EPC-eis.

Check out other terms from our wiki...