Wiki

Bouwbesluit

Voorschriften voor onder meer veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid voor woningen. De huidige voorschriften zijn van kracht sinds 2012, en worden naar verwachting in 2021 vervangen door de Omgevingswet. Zie voor meer informatie www.onlinebouwbesluit.nl.

Check out other terms from our wiki...