Wiki

Dakbeschot

De laag planken of plaatmateriaal, die is aangebracht op de dakbalken. Op het dakbeschot zijn de tengels voor de panlatten aangebracht. Tegenwoordig is de isolatielaag geïntegreerd met het dakbeschot.

Check out other terms from our wiki...