Wiki

dB(A)

Eenheid voor de sterkte van geluid. Afgeleid van decibel, maar gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk oor.

Check out other terms from our wiki...