Wiki

Groen gas

Verzamelterm voor opgewerkt biogas (vergisting van biomassa), synthetisch gas of stortgas (van vuilstort), dat het geschikt is als vervanger van aardgas.

Check out other terms from our wiki...