Wiki

Joule

Officiële eenheid voor energie. Meestal wordt energieverbruik uitgedrukt in megajoule (afgekort MJ, staat gelijk aan 1 miljoen Joule) of gigajoule (afgekort GJ, staat gelijk aan 1 miljard Joule).

Check out other terms from our wiki...