Wiki

Lucht-water warmtepomp

Warmtepomp die warmte onttrekt aan de omgevingslucht en toevoert aan het CV-water en/of warm tapwater.

Check out other terms from our wiki...