Wiki

Nul op de meter

Een woning waarin even veel (of meer) energie wordt opwekt als nodig voor verwarming, warm tapwater en het huishouden.

Check out other terms from our wiki...