Wiki

Stadsverwarming

Verwarming van de woningen in wijken van een of meerdere steden, waarbij de warmte voor verwarming van het huis en het tapwater wordt geleverd via een netwerk van leidingen met heet water.

Check out other terms from our wiki...