Wiki

Suskast

Ventilatierooster met geluiddemping, toegepast bij natuurlijke ventilatie om het geluid van buiten te verminderen.

Check out other terms from our wiki...