Wiki

Trias energetica

Strategie voor zo duurzaam mogelijke energievoorziening, bestaande uit drie achtereenvolgende stappen: beperk de energievraag, gebruik duurzame energiebronnen en gebruik de eindige energiebronnen efficiënt.

Check out other terms from our wiki...