Wiki

Ventilation

Het afvoeren van vervuilde en vochtige lucht naar buiten. Ventileren is bedoelde luchtverversing, in tegenstelling tot infiltratie. De meest voorkomende ventilatiesystemen zijn:

  1. natuurlijke ventilatie door roosters en klepramen (ook wel aangeduid als systeem A)
  2. mechanische afvoerventilatie met natuurlijke aanvoer (systeem C)
  3. balansventilatie met mechanische aan- en afvoer, meestal met warmteterugwinning (systeem D)

Een toiletventilator of afzuigkap wordt niet gerekend tot het ventilatiesysteem. Zie ook: Infiltratie, Vraaggestuurde ventilatie, Warmteterugwinning.

Check out other terms from our wiki...