Wiki

Warmteverliesberekening (Heat loss calculation)

Berekening van de warmtestroom (‘het verlies’) van een woning van binnen naar buiten. Het warmteverlies is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, het oppervlak en de warmteweerstand van de constructie.

Check out other terms from our wiki...