Wiki

ZTA-waarde

Oude aanduiding voor hoeveel zoninstraling het glas doorlaat. Is vervangen door de g-waarde.

Check out other terms from our wiki...