Woondokter levert onafhankelijk advies. We zullen bij het uitwerken van uw plan altijd kijken naar wat voor u het beste is. Als u Woondokter vraagt ook te helpen bij het realiseren van het plan, zullen wij gebruik maken van leveranciers die wij kennen en waar we vertrouwen in hebben. Het zijn bedrijven die meerdere jaren ervaring hebben in hun vak en een goede naam hebben opgebouwd. Van belang is ook dat ze uitsluitend werken met eigen, gekwalificeerd personeel.

WIJ WERKEN OOK SAMEN MET

Vanuit onze betrokkenheid met het onderwerp duurzaamheid werkt Woondokter samen met diverse instanties aan de energietransitie. Wij steunen hen actief, en het helpt bij onze kennisopbouw. Samen bereiken we meer!