Aardgas

Gasvormige, fossiele brandstof. Mengsel van verschillende gassen, meest methaan. Bij verbranding in een hoogrendement CV-ketel levert 1 m3 aardgas 35 MJ aan warmte op, wat gelijk staat aan 9,8 kWh.

BENG

Bijna Energie-Neutraal Gebouw. Eisen die gesteld worden aan de energie-prestatie van gebouwen. Voor woningen gelden de BENG-eisen vanaf 1 juli 2020. Tot die tijd gold de EPC-eis.