Wiki

Belasting op energie

Belasting op energie bestaat uit energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE), BTW en vermindering energiebelasting. De energieleverancier brengt de belasting op energie in rekening.

Bekijk andere termen uit onze wiki...