Wiki

Bodemenergie

Het gebruik van warmte of koude uit de ondergrond tot een diepte van 500 meter. Er zijn twee soorten bodemenergiesystemen: open systemen (“water/water”) en gesloten systemen (“bodem/water”).

Bekijk andere termen uit onze wiki...