Wiki

Energie-index

Het getal dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Hoe lager de Energie-index, hoe energiezuiniger de woning. Wordt berekend aan de hand van (maximaal) 150 woningkenmerken, en toegepast bij bestaande bouw. Dit in tegenstelling tot EPC, die geldt voor nieuwbouwwoningen.

Bekijk andere termen uit onze wiki...