Wiki

Energieprestatiecoëfficiënt

Getal dat aangeeft hoe energiezuinig een nieuwe woning is, afgekort EPC. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger. De EPC-norm is vervangen door de BENG-norm.

Bekijk andere termen uit onze wiki...