Wiki

G-waarde

Getal dat aangeeft hoeveel zoninstraling het glas doorlaat. Gemeten bij loodrechte instraling op het glas. Bij een lage G-waarde laat het glas weinig zonnestraling door. Vervangt de oude g-waarde, die onder een hoek van 45° gemeten werd

Bekijk andere termen uit onze wiki...