Wiki

Geluidsdruk

Sterkte van het geluid, uitgedrukt in dB(A). Berekend als geluidsvermogen – 8 – 20 x log afstand. Een installatie met een geluidsvermogen van 100 dB(A) veroorzaakt op 10 meter afstand een geluidsdruk van 72 dB(A). Bij elke verdubbeling van de afstand neemt de geluidsdruk ongeveer 5 dB af.

Bekijk andere termen uit onze wiki...