Wiki

Klimaatakkoord

Het in juni 2019 door het kabinet gepresenteerd pakket van maatregelen, dat gericht is op reductie van broeikasgas (in 2030 49% tov 1990) en klimaatneutraliteit (in 2050).

Bekijk andere termen uit onze wiki...