Wiki

Lucht-water warmtepomp

Warmtepomp die warmte onttrekt aan de omgevingslucht en toevoert aan het CV-water en/of warm tapwater.

Bekijk andere termen uit onze wiki...