Wiki

Nul op de meter

Een woning waarin even veel (of meer) energie wordt opwekt als nodig voor verwarming, warm tapwater en het huishouden.

Bekijk andere termen uit onze wiki...