Wiki

Warmtepompboiler

Warmtepomp die warmte wint uit afgevoerde lucht uit de woning of uit omgevingslucht en toevoert aan tapwater in een boilervat.

Bekijk andere termen uit onze wiki...