Wiki

Warmtetransitie

Tijdpad voor de stapsgewijze aanpak richting aardgasvrij wonen en koken. De warmtetransitie, ook wel ‘transitievisie warmte’ genoemd, wordt door de gemeente per wijk uiterlijk eind 2021 opgesteld. Isolatie en andere CO2-besparende maatregelen zijn onderdeel van de aanpak.

Bekijk andere termen uit onze wiki...