Wiki

Warmteverliesberekening

Berekening van de warmtestroom (‘het verlies’) van een woning van binnen naar buiten. Het warmteverlies is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, het oppervlak en de warmteweerstand van de constructie.

Bekijk andere termen uit onze wiki...