Wiki

Zonne-energie

Gebruik van zonlicht voor verwarming (met een zonnecollector) of opwekking van elektriciteit (met zonnepanelen).

Bekijk andere termen uit onze wiki...