Wiki

ZTA-waarde

Oude aanduiding voor hoeveel zoninstraling het glas doorlaat. Is vervangen door de g-waarde.

Bekijk andere termen uit onze wiki...