thuisbatterij installatie woondokter

Thuisbatterij: goed idee?

Thuisbatterij: goed idee?

Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Voor veel mensen een aantrekkelijke idee, off-grid. Of een mooie uitbreiding na de aanschaf van zonnepanelen en een elektrische auto. Het aanbod van thuisbatterijen groeit. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?

Welke thuisbatterij bedoelen we?

Er zijn batterijen voor de opslag van warmte en van elektriciteit. We beperken ons hier tot de opslag van elektriciteit. Het opslaan van elektriciteit kan op verschillende manieren. Dit artikel gaat over batterijen op basis van een chemische reactie, zoals in een lithium-ion, lithium-ijzerfosfaat en nikkel-metaalhybride batterij.

Wat is de techniek van de thuisbatterij?

Het aanbod van thuisbatterijen is divers. Zo verschillen de batterijen in nuttige opslagcapaciteit, piekvermogen en energieverlies (‘round trip efficiency’). Daarnaast zijn er verschillen in gewicht, geluid, brandveiligheid, milieuaspecten en verwachte levensduur. Ook is er verschil in de aansluiting van de batterij. Direct aangesloten op zonnepanelen werken ze op gelijkstroom, wat het voordeel heeft dat je minder stroom verliest in vergelijking met batterijen die werken op wisselstroom. Geïnteresseerden verwijzen we naar twee artikelen, zie de paragraaf Artikelen hierna.

Off-grid?

Zonnepanelen produceren vooral stroom in de maanden april tot en met september. Om uw behoefte in de wintermaanden met eigen stroom te kunnen afdekken zou u enorm veel zonnepanelen moeten hebben. Of een enorme opslagcapaciteit. Beide oplossingen zijn niet haalbaar in de praktijk. Het idee om volledig zelfvoorzienend te zijn en off-grid te kunnen leven, is niet realistisch.

Wat kunt u wél met een thuisbatterij?

Er zijn vier gebruiksdoelen voor de thuisbatterij die  wél realistisch zijn. Ten eerste kunt u uw zelfconsumptie verhogen. Zelfconsumptie is het deel van de stroomopbrengst die u niet aan het openbare net levert, maar direct verbruikt in huis. Bijvoorbeeld door stroom op te slaan voor gebruik ’s nachts.

In het verlengde hiervan is de thuisbatterij ook een manier om piekbelasting op het elektriciteitsnet te voorkomen. Bij piekbelasting worden zonnepanelen uitgeschakeld. Als er voldoende huishoudens een batterij hebben, is de kans op piekbelasting kleiner. U kunt overigens bij uw netbeheerder opvragen hoe vaak zonnepanelen in uw wijk worden afgeschakeld. In veel wijken valt dat mee.

Het derde gebruiksdoel is de batterij als handelsplatform: u laadt de batterij met goedkope stroom en ontlaadt de batterij als de prijs hoog is.

Het vierde gebruiksdoel, ten slotte, is de thuisbatterij als noodstroomvoorziening. Dit is maar een beperkt voordeel. In Nederland is de stroomlevering namelijk slechts 52 minuten per jaar onderbroken. Het is fijn als u op die momenten tóch uw koelkast kunt laten draaien, maar we denken dat er niet veel mensen zijn die voor dit doel een batterij aanschaffen.

U kunt met twee van de genoemde gebruiksdoelen geld verdienen: het aandeel zelfconsumptie verhogen en het handelsplatform. We zullen deze verdienmodellen hierna concreet uitwerken.

Wat kost een thuisbatterij?

Voordat we kijken naar de mogelijke winst eerst even de aanschafprijs. Reken op een prijs van 5.000 euro voor een thuisbatterij met 5 kWh opslagcapaciteit, 7.500 euro voor 10 kWh en 12.500 euro voor 20 kWh. Deze prijsindicatie is inclusief de kosten van installatie, maar exclusief BTW. De BTW kunt u namelijk, onder voorwaarden, terugvragen van de belastingdienst.

Hoeveel levert hogere zelfconsumptie op?

Veel energieleveranciers rekenen terugleverkosten als u elektriciteit aan hen teruglevert. Sommige hanteren een vast tarief, onafhankelijk van de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit. Anderen hanteren een variabel tarief per kWh. We gaan hier uit van een variabel teruglevertarief van 9 eurocent per kWh.

Zonder thuisbatterij is uw zelfconsumptie ongeveer 33 procent van de productie. De rest, 67 procent, levert u aan het openbare net. Gemiddeld bedragen de terugleverkosten dan 6 eurocent per kWh zelf-opgewekte elektriciteit (67% x 0.09).

Met een thuisbatterij kunt u het aandeel zelfconsumptie verhogen tot 50 procent, schatten wij. De gemiddelde terugleverkosten worden dan 4,5 eurocent per kWh van de stroom die de zonnepanelen produceren. U bespaart dus 1,5 eurocent per kWh thuis geproduceerde elektriciteit. Zie de uitwerking in onderstaande tabel.

Als uw zonnepanelen, bijvoorbeeld, 3.000 kWh per jaar produceren, levert de thuisbatterij een besparing van 45 euro per jaar op. U verdient daarmee de aanschafprijs van de thuisbatterij niet terug.

Hoeveel verdient u met handel?

Met inkopen tegen een lage prijs en op een ander moment verkopen tegen een hogere prijs handelt u in stroom. Dit kan als u een vast of variabel energiecontract heeft door het verschil tussen het hoge piek- en het lage daltarief. Dit prijsverschil is echter zó klein dat u de thuisbatterij niet binnen de levensduur kunt terugverdienen.

Er is een groter prijsverschil bij uurtarieven. Uurtarieven heeft u als u een dynamisch energiecontract heeft.

Het grootste prijsverschil kan gerealiseerd worden op de onbalansmark. Daarop fluctueren de prijzen per kwartier. Deze markt is slechts toegankelijk voor energieleveranciers, niet voor particulieren. Om te handelen op de onbalansmarkt is het nodig dat de energieleverancier uw thuisbatterij kan besturen. Zij laden de batterij als de prijs op de onbalansmarkt laag is en ontladen als de prijs hoog is.

Zonneplan, een bedrijf dat thuisbatterijen aanbiedt, schat dat je de thuisbatterij met de tarieven van een dynamisch energiecontract in 10 jaar terugverdient, en op de onbalansmarkt in 5 jaar.

Maar een elektrische auto is toch ook een thuisbatterij?

Inderdaad, een elektrische auto kan ook als thuisbatterij dienen. Met bi-directionele techniek kunt u stroom uit de auto terugleveren aan één apparaat (‘vehicle-to-load’), aan uw huishouden (‘vehicle-to-home’), of zelfs aan het openbare net (‘vehicle-to-grid’). Voordat dit gemeengoed wordt zijn er nog wel wat uitdagingen op het gebied van belastingen, aanbod en techniek. Daarbij moet u zich de vraag stellen hoe vaak de auto overdag thuis is. Als u de auto gebruikt voor uw werk, kan deze niet overdag thuis als batterij worden ingezet.

Waar koop ik een thuisbatterij?

Aanbieders van thuisbatterijen zijn installateurs en energiebedrijven. Omdat de batterij onderdeel is van uw elektrotechnische installatie adviseren wij deze te laten installeren door een professionele partij.

Is mijn huis geschikt?

Voor een thuisbatterij heeft u 1 vierkante meter vloeroppervlak nodig in een geïsoleerde, stofvrije ruimte. Hou verder rekening met het gewicht en het geluid van de batterij. Afhankelijk van het type batterij is een 3-fase aansluiting nodig.

Thuisbatterij: doen?

Een thuisbatterij was al een goed idee voor het algemeen belang: meer van uw eigen stroom in huis gebruiken en helpen piekbelasting te voorkomen. Met het aanbod van thuisbatterijen die handelen op de onbalans kunt u nu ook rekenen op een korte terugverdientijd. Wij vinden de aanschaf van een thuisbatterij dus een goed idee! Mits u daarvoor de ruimte heeft uiteraard.

Artikelen

Voor meer informatie over het onderwerp thuisbatterijen verwijzen we graag naar:

Misschien vind je deze artikelen ook interessant...

Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onder-handelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is
Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?
Of u nu een lagere energierekening wil, of het comfort in huis wil verbeteren. Hoe pakt u het verduurzamen van uw woning aan?
Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onder-handelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is
Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?
Of u nu een lagere energierekening wil, of het comfort in huis wil verbeteren. Hoe pakt u het verduurzamen van uw woning aan?
Harry woont in een vrijstaande woning in Almere. Tijdens het reguliere onderhoud van de CV-installatie bleek er een minuscuul gaatje te zitten in de warmtewisselaar van de CV-ketel.
Heel Nederland

Actief door heel Nederland

Onafhankelijke adviseurs

Persoonlijk en deskundig advies

Onze klanten
geven ons een

9.1

Woondokter advies

Een persoonlijk advies bij u aan de keukentafel?
Wij maken graag tijd voor u!