zonnepanelen zonder salderen terugverdientijd woondokter

Zonnepanelen zonder salderen – Deel 2

Zonnepanelen zonder salderen – Deel 2

Deel 1 van deze blog leest u hier.

Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onderhandelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is het effect daarvan op de terugverdientijd van zonnepanelen?

De bestaande regeling

Op dit moment mogen bezitters van zonnepanelen alle teruggeleverde stroom aftrekken van de hoeveelheid afgenomen stroom. De energieleverancier verrekent dit op de jaarlijkse nota. Hoe dit werkt laten we zien aan de hand van een voorbeeld.

Een gemiddeld huishouden

In ons voorbeeld gaan we uit van een huishouden dat jaarlijks 4.000 kWh stroom verbruikt. Met zonnepanelen wekken ze 2.700 kWh per jaar op. Een deel van de stroom van de zonnepanelen wordt direct in huis gebruikt (‘zelfconsumptie’), het overige deel gaat naar het openbare net. Het aandeel zelfconsumptie hangt af van verschillende factoren zoals de verhouding tussen de opwekcapaciteit en het verbruik en het al dan niet hebben van een elektrische auto en een warmtepomp. Als u niet meer produceert dan u zelf aan stroom nodig heeft en geen elektrische auto laadt of warmtepomp heeft is de zelfconsumptie ongeveer 1/3 van de productie. In ons voorbeeld is dat 900 kWh. Op de energierekening staat dus een afname van 3.100 (4.000 minus 900). Onder de salderingsregeling wordt het teruggeleverde deel (1.800) ook van de rekening afgetrokken. Resteert een hoeveelheid van 1.300 kWh, die afgerekend moet worden.

Wat gaat er veranderen?

In het onderhandelingsakkoord is aangegeven dat de regeling vanaf 2027 vervalt. Tot die tijd mag nog alle teruggeleverde stroom van de afgenomen hoeveelheid worden afgetrokken. Je zou kunnen zeggen dat de energieleverancier u daarvoor de volledige prijs bij afname betaalt. Energieleveranciers rekenen gemiddeld 26 eurocent per kWh (prijspeil mei 2024). Als de salderingsregeling vervalt krijgt u een terugleververgoeding per kWh die u teruglevert, gemiddeld 5 eurocent per kWh.

Terugleverkosten

Onder de salderingsregeling maken energieleveranciers verlies op klanten met zonnepanelen. Ze hebben daarom terugleverkosten geïntroduceerd. Er zijn verschillende manieren waarop de energieleveranciers die kosten berekenen. Gemiddeld komt het neer op 9 eurocent per kWh. Die betaalt de klant met zonnepanelen dus aan de energieleverancier. Wij gaan ervan uit dat de energieleveranciers geen terugleverkosten meer in rekening brengen als de salderingsregeling is vervallen.

Terugverdientijd als salderen vervalt

Om de 2.700 kWh uit ons voorbeeld op te wekken is een investering in zonnepanelen benodigd van 3.900 Euro. Dit is zonder BTW, omdat die teruggevraagd mag worden. Volgens ons rekenmodel is de investering dan in 12 jaar terugverdiend, duidelijk langer dan de 6 jaar waar we voorheen mee konden rekenen.

De garantietermijn op veel zonnepanelen is 20 jaar. Over die periode gezien is het rendement op de investering 6,4%. Nog altijd meer dan de rente op een spaarrekening!

Rekenmodel

Woondokter stelt het rekenmodel gratis ter beschikking. Dit onder de voorwaarde dat u bij gebruik voor publicitaire doeleinden de naam van Woondokter vermeld. Belangstellenden kunnen het rekenmodel aanvragen per e-mail aan info@woondokter.nl

Misschien vind je deze artikelen ook interessant...

Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onder-handelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is
Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?
Of u nu een lagere energierekening wil, of het comfort in huis wil verbeteren. Hoe pakt u het verduurzamen van uw woning aan?
Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onder-handelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is
Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?
Of u nu een lagere energierekening wil, of het comfort in huis wil verbeteren. Hoe pakt u het verduurzamen van uw woning aan?
Harry woont in een vrijstaande woning in Almere. Tijdens het reguliere onderhoud van de CV-installatie bleek er een minuscuul gaatje te zitten in de warmtewisselaar van de CV-ketel.
Heel Nederland

Actief door heel Nederland

Onafhankelijke adviseurs

Persoonlijk en deskundig advies

Onze klanten
geven ons een

9.1

Woondokter advies

Een persoonlijk advies bij u aan de keukentafel?
Wij maken graag tijd voor u!