Productvergelijking hybride warmtepompen

Experts voorzien een grote toekomst voor de hybride warmtepomp als laagdrempelige maatregel om een woning te verduurzamen. Met een hybride warmtepomp wordt het gasverbruik verminderd en overbelasting van het elektriciteitsnet op extreem koude dagen voorkomen. De consument die de aanschaf van een hybride warmtepomp overweegt dreigt echter vast te lopen in het ruime aanbod van merken en modellen. De huisinstallateur verkoopt het merk dat hij vertegenwoordigt, en zal niet altijd het beste advies geven.

Er is een breed aanbod van hybride warmtepompen. Voor de Nederlandse markt kennen we 11 merken met niet minder dan 61 verschillende modellen. De vraag is wat de verschillen tussen deze modellen zijn, en welk model de beste papieren heeft om geadviseerd te worden bij renovaties van bestaande woningen. Tijd voor een onafhankelijke productvergelijking!

Inleiding

De term ‘hybride warmtepomp’ is eigenlijk verkeerd gekozen. Het gaat om een warmtepomp die in combinatie met een CV-ketel kan functioneren. ‘Hybride opstelling’ zou beter zijn, maar wij sluiten ons aan bij de gangbare term ‘hybride warmtepomp’. Voor een uitleg van de verschillende types warmtepomp lees onze blog https://www.woondokter.nl/ik-wil-een-warmtepomp-maar-welke/.

Onze productvergelijking is beperkt tot hybride warmtepompen die warmte winnen  uit de buitenlucht. Deze zijn beoordeeld op hun verwarmingsprestatie, aangezien dit het grootste deel van de gasvraag betreft. De meeste apparaten kunnen ook koelen, maar dat zien we niet als hoofdfunctie. Omdat we de beoordeling baseren op onafhankelijke bronnen, is het beschikbaar zijn van een zogenaamde ‘gecontroleerde verklaring’ voor ons voorwaarde om de warmtepomp in de productvergelijking op te nemen.

De consument associeert de warmtepomp onmiddellijk met ‘geluid’, om niet te zeggen ‘lawaai’. De warmtepompen zijn daarom ook beoordeeld op hun geluidsprestatie, zowel binnen- als buitenshuis.

Opzet van de productvergelijking

Van elke hybide warmtepomp is alleen het basistype in de productvergelijking opgenomen. Varianten die dezelfde prestaties bieden, maar bijvoorbeeld zijn uitgerust met een boilervat, zijn niet apart in de productvergelijking opgenomen. De warmtepompen zijn beoordeeld op de aspecten energiekosten en geluid.

Score op energiekosten

Om het energieverbruik van de hybride warmtepompen te vergelijken zijn de energiekosten voor een periode van 15 jaar berekend. Deze zijn gebaseerd op de efficiëntie van de warmtepompen, aangeduid met COP (Coefficient of Performance). De COP hangt af van de temperatuur van het CV-water en de warmtevraag van de woning. Voor de productvergelijking zijn de COP-gegevens verzameld voor de aanvoertemperaturen laag, midden en hoog (resp. 35, 55 en 75 oC).

Een warmtevraag van 40 GJ per jaar komt overeen met het aardgasverbruik van een gemiddeld huishouden. De COP-gegevens zijn verzameld voor 20, 40 en 80 GJ per jaar, zeg maar een kleine, middelgrote en grote woning.

Met 3 verschillende aanvoertemperaturen en 3 verschillende groottes van warmtevraag ontstaan 9 scenario’s, waarvoor de energiekosten voor een periode van 15 jaar zijn berekend. In figuur 1 zijn de warmtepompen vermeld met de laagste 15-jaars energiekosten.

Figuur 1 – Hybride warmtepompen met laagste energiekosten over periode van 15 jaar

Voor de energiekosten is gekeken naar de kosten van gas en elektra van de warmtepomp in combinatie met een gasgestookte CV-ketel (HR107). Deze kosten zijn getotaliseerd over een periode van 15 jaar, waarbij de energieprijzen zijn geïndexeerd met een jaarlijkse verhoging van 4% (gas) en 2% (elektra).

Score op geluid

Voor de beoordeling op geluid zijn de gegevens van de energielabels overgenomen. Op het label staat het geluidsvermogen van de hybride warmtepomp gespecificeerd voor de binnen- en voor de buitenunit.

Het geluidsvermogen is een objectieve waarde, die geldt wanneer de hybride warmtepomp werkt op 40% van zijn nominaal vermogen. Het is daarmee een prima uitgangspunt om de warmtepompen op hun geluidsprestatie te vergelijken. De geluidsbeleving zal in de  praktijk mede bepaald worden door omgevingsfactoren en het werkelijke vermogen dat de warmtepomp moet leveren. Zo zal een warmtepomp die in de ochtend harder moeten werken om de woning op te warmen vanwege nachtverlaging meer geluid produceren dan op het label aangegeven.

Figuur 2 – Hybride warmtepompen met minste geluid

In figuur 2 is het geluidsvermogen van een selectie van de hybride warmtepompen uit het onderzoek weergegeven. De warmtepompen zijn gerangschikt op het geluid binnen en vervolgens op geluid buiten. De warmtepompen aan de linkerzijde van de figuur hebben geen geluid binnen (0 dB). Dit zijn voornamelijk monobloc hybride warmtepompen. Voor de details van alle warmtepompen uit het onderzoek verwijzen wij naar het onderzoeksrapport (zie Meer Informatie).

Beste keuze

Interessant is de vraag welke warmtepomp het beste scoort op beide aspecten: lage energiekosten en minste geluid. Helaas komt er geen duidelijke winnaar uit tevoorschijn. De stilste warmtepomp is niet de goedkoopste, terwijl de goedkoopste niet het stilste is. De klant zal, bijgestaan door een adviseur, een  keuze moeten maken welk aspect het zwaarste weegt.

Conclusies

1. De zuinigste hybride warmtepomp is ook de duurzaamste

Uit onze berekeningen blijkt dat de warmtepomp met de laagste energiekosten ook het beste scoort op CO2-uitstoot.

2. Er is niet één winnaar

Voor woningen met een hoge energievraag (80 GJ/jaar) of wanneer de woning verwarmd wordt met een hoge CV-watertemperatuur (75 oC) is de Atag Energion 11 de zuinigste keuze. Zie figuur 1 voor de winnaars in de overige scenario’s.

3. Monobloc is het stilste binnen

Bij een monobloc warmtepomp is het koelmiddelcircuit volledig is opgenomen in de buitenunit. Dit type maakt daarom niet of nauwelijks geen geluid in huis, in tegenstelling tot een split warmtepomp. De split warmtepompen uit de productvergelijking produceren gemiddeld 42 dB in huis. De split warmtepomp van Techneco Elga vormt met 0 dB in huis hierop een uitzondering.

4. Geluid buiten

Voor het geluid buiten zien wij grote verschillen tussen de warmtepompen. Voor de scenario’s met een aanvoertemperatuur van 35 of 55 oC is de Nefit EnviLine A/W Monobloc met 47 dB de stilste. Een verschil van 22 dB met de warmtepomp met het meeste geluid buiten. Het verschil tussen het geluid in een rustige kantooromgeving of nabij een drukke verkeersweg! Bij een aanvoertemperatuur van 75 oC is de F2040-8  van Nibe de winnaar met 54 dB.

Goed advies is nodig

Om de consument de beste warmtepomp te adviseren is het nodig te begrijpen wat de wens is. De zuinigste hybride warmtepomp is niet de stilste. En de warmtepomp met de laagste energiekosten is een middenmoter qua geluid.

Behalve over merk en type moet de consument ook geadviseerd worden over de andere aspecten van de warmtepomp die in de praktijk bepalen of geluid een probleem wordt. De plaats van de buitenunit bepaalt in hoge mate of het geluid als lawaai ervaren wordt en of aan de (binnenkort vernieuwde) wettelijke eisen wordt voldaan. De verhouding tussen vermogen van de warmtepomp en warmtebehoefte van de woning bepaalt hoe hard de pomp moet werken. En features van een warmtepomp als nachtverlaging (‘silent mode’) kunnen relevant zijn om problemen te voorkomen.

En ten slotte moet de mogelijkheid van een aardgasloze toekomst besproken worden. De consument denkt daar niet direct aan, een goede adviseur wel.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze productvergelijking kunt u contact opnemen met Woondokter. Een kopie van het volledige rapport ‘Woondokter productvergelijking: hybride warmtepompen in Nederland’ kunt u aanvragen per e-mail: info@woondokter.nl. De kosten van het volledige rapport bedragen 245 Euro excl. BTW.

Meer informatie over warmtepompen en andere duurzame onderwerpen kunt u ook vinden op http://www.milieucentraal.nl

Disclaimer

Deze blog en het onderzoeksrapport zijn met de meeste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Misschien vind je deze artikelen ook interessant...

Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onder-handelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is
Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?
Of u nu een lagere energierekening wil, of het comfort in huis wil verbeteren. Hoe pakt u het verduurzamen van uw woning aan?
Met de salderingsregeling was de investering in zonnepanelen snel terugverdiend. De onder-handelingspartijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben in het onderhandelingsakkoord opgenomen dat deze regeling komt te vervallen. Wat is
Er is meer en meer belangstelling voor de thuisbatterij. Wat kunt u met een thuisbatterij? En is dit een goede investering?
Of u nu een lagere energierekening wil, of het comfort in huis wil verbeteren. Hoe pakt u het verduurzamen van uw woning aan?
Harry woont in een vrijstaande woning in Almere. Tijdens het reguliere onderhoud van de CV-installatie bleek er een minuscuul gaatje te zitten in de warmtewisselaar van de CV-ketel.
Heel Nederland

Actief door heel Nederland

Onafhankelijke adviseurs

Persoonlijk en deskundig advies

Onze klanten
geven ons een

9.1

Woondokter advies

Een persoonlijk advies bij u aan de keukentafel?
Wij maken graag tijd voor u!